Пријава за TCS услугу

Право коришћења TCS услуге имају АМРЕС корисници који имају регистрован домен у оквиру "ac.rs" домена. Уколико АМРЕС корисник испуњава овај услов, а није регистрован за коришћење TCS услуге, административни контакт може упутити захтев за регистрацију преко портала Регистар. Приликом регистрације, неопходно је приложити попуњену, потписану и оверену Сагласност за коришћење услуге издавања TCS сертификата. Сагласност се састоји од две изјаве, једне на српском а друге на енглеском језику, у коме АМРЕС корисник потврђује да је упознат са условима и правима коришћења TCS сервиса. Уколико АМРЕС корисници желе да се пријаве за коришћење TCS услуге, препоручује се да испрате Упутство за пријаву АМРЕС корисника за коришћење TCS услуге.

Након успешне пријаве за коришћење TCS услуге, АМРЕС ће на централном DigiCert порталу направити посебан одељак за АМРЕС корисника и отворити администраторски налог који ће се везивати за имејл адресу административног контакта који је наведен у потписаној Сагласности. Преко администраторског налога, административни контакт АМРЕС корисника ће имати могућност да захтева и преузима TCS сертификате као и да отвара друге администраторске налоге. На посебној веб-страници може се пронаћи више информација о организацији DigiCert TCS портала.

АМРЕС корисници који су пријављени за коришћење TCS услуге и имају отворен администраторски налог треба да прођу кроз процедуру валидације организације и домена. Процедура валидације се обавља на DigiCert порталу и обавезан је предуслов за издавање TCS сертификата.

Након успешне пријаве за коришћење TCS услуге, добијања администраторског налога на DigiCert порталу, валидације домена и организације, АМРЕС корисник коначно може захтевати и прибављати TCS сертификате коришћењем DigiCert портала.