Организација АМРЕС

Органи АМРЕС-а су директор, Управни одбор и Надзорни одбор. Надлежности Органа АМРЕС су дефинисне у Одлуци о оснивању.

в.д. дирeктoр АМРЕС-а:

  • Бојан Јаковљевић

У оквиру АМРЕС постоје следећи сектори:

  •     Сектор за развој инфраструктуре и инфраструктурних ресурса
  •     Сектор за развој корисничких сервиса и сарадњу са корисницима
  •     Сектор за рачунарску сигурност

Групе послова које се обављају у појединачим секторима су наведене у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији