Услуге за АМРЕС кориснике

Стицањем статуса АМРЕС корисника, институција има право да користи појединачне АМРЕС услуге, а у зависности од услуге, може бити потребно да се за њихово коришћење закључе посебни уговори. АМРЕС услуге намењене институцијама су:

 • Повезивање на АМРЕС инфраструктуру;
 • Helpdesk - 24/7 служба за подршку АМРЕС корисницима;
 • Филтрирање саобраћаја - активна заштита мрежних и рачунарских ресурса АМРЕС корисника од напада са Интернета;
 • Веб-прокси - безбедан приступ веб-садржајима на Интернету кроз АМРЕС прокси сервере;
 • DNS hosting - хостовање домена АМРЕС корисника;
 • Регистрација домена - регистар .ac.rs и .ак.срб домена;
 • eduroam - бежични приступ Интернету на локацијама широм Србије и света;
 • VPN - услуга за крајње кориснике којом се омогућава повезивање на АМРЕС мрежу преко мреже интернет провајдера;
 • CSIRT - oбрада инцидената везаних за безбедност ИKТ инфраструктуре и система;
 • Дигитални сертификати - издавање серверских дигиталних сертификата; 
 • iAMRES Федерација идентитета - услуга за АМРЕС кориснике која омогућава крајњим корисницима да употребом идентитета са своје институције приступају веб-услугама које се нуде кроз иАМРЕС;
 • Видео-конференције - омогућава ГДС нумерацију видеоконференцкијских терминала АМРЕС корисника и позиве коришћењем ГДС нумерације;
 • Multipoint видео-конференције - одржавање видео-конференцијa са више од два учесника и преношење видео-конференцијa тако да се може пратити путем веб-прегледача; 
 • Форум за администраторе - форум за размену корисних информација, мишљења и искустава у вези са ИКТ услугама, администрирањем система и мреже и сл;
 • Приступ КоБСОН-у - приступ великом броју иностраних научних часописа у пуном тексту, електронским књигама и базама.