Cyber Security in Danube Region (2015-2016) danube.png

Cyber Security in Danube Region је пројекат финансиран од стране START фонда. У оквиру пројекта је предвиђено одржавање неколико састанака и тренинга за учеснике пројекта у циљу обуке ЦСИРТ тимова за квалитетно пружање сигурносних услуга. Овим пројектом ће се повећати капацитети сектора за информациону безбедност у оквиру АМРЕС-а кроз обуку запослених. Остали учесници у пројекту су организације из Чешке, Словачке , Аустрије, Хрватске и Молдавије. Носилац пројекта је CZ.NIZ национални ЦСИРТ Чешке.

 


 

GÉANT 4 пројекат – фаза 1 (2015-2016) geant4.png

GÉANT4 пројекат је наставак претходних GÉANT пројеката, али овај пут кроз програм Хоризон 2020. Овим пројектом је настављена реализација везе ка GÉANT мрежи и остатку Интернета, те развој и имплементација различитих услуга које нуди конзорцијум. 

 


GÉANT 3+ пројекат  (2013-2015)geant3.png

GÉANT 3+ пројекат је продужетак GÉANT 3  пројекта, настао у оквиру FP7 програма, а из потребе да се премости период од завршетка FP7 програма до отпочињања програма Хоризон 2020. АМРЕС је овим пројектом обезбедио повезивање на Академску мрежу Европе које је делимично финансирано од стране Европске комисије, те повезивање на остатак Интернета кроз GÉANT мрежу, као и различите сервисе попут eduroam сервиса, повезивање на федерацију идентитета Европе eduGAIN, могућности коришћења тестних окружења за имплементацију мрежних пројеката GTS, вишедоменске MPLS VPN функционалности за повезивање институција које учествују у истраживачким пројектима (MDVPN услуга) и других. Значајна компонента пројекта је трансфер знања и искуства према запосленима у АМРЕС, али и према администраторима у институцијама корисницама амакдемских мрежа кроз организацију посебно припремљених тренинга какав је био тренинг из области ИТ сигурности у Београду.