АМРЕС инфраструктура

АМРЕС инфраструктура је научно-истраживачка и образовна рачунарска мрежа Републике Србије у функционалном и техничком смислу, заједно са спољним везама које је повезују са окружењем (Интернет, GÉANT, остали провајдери итд.) и серверско-рачунарском инфраструктуром. Укључује све уређаје који су у власништву или изнајмљени од стране АМРЕС-а и све телекомуникационе линкове које АМРЕС поседује или изнајмљује од телекомуникационих провајдера.

Мрежни део АМРЕС инфраструктуре сачињавају приступна мрежа, кичма мреже и спољне везе.

Приступна мрежа повезује АМРЕС кориснике на приступне тачке АМРЕС инфраструктуре. АМРЕС приступна тачка је свака локација АМРЕС инфраструктуре где се налазе комуникациони уређаји који повезују најмање друга два АМРЕС корисника.

Кичму мреже сачињавају међуградске и градске оптичке везе које међусобно повезују АМРЕС приступне тачке. У тренутној активној топологији мрежног дела АМРЕС инфраструктуре АМРЕС приступне тачке се налазе у 50 градова: Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац, Суботица, Кикинда, Зрењанин, Вршац, Панчево, Сомбор, Апатин, Врбас, Бечеј, Инђија, Рума, Шид, Сремска Митровица, Шабац, Лозница, Ваљево, Ужице, Пријепоље, Ивањица, Чачак, Краљево, Крушевац, Јагодина, Велика Плана, Младеновац, Смедерево, Пожаревац, Параћин, Горњи Милановац, Лесковац, Прокупље, Врање, Медвеђа, Бујановац, Прешево, Бор, Зајечар, Неготин, Кладово, Пирот, Димитровград, Нови Пазар, Рашка, Сјеница, Тутин и Косовска Митровица.

Спољне везе представљају везе АМРЕС инфраструктуре према GÉANT мрежи, академским мрежама других држава, телекомуникационим сервис провајдерима, као и другим партнерским институцијама.

 

Технологије које се користе у АМРЕС инфраструктури условљене су типом и наменом саме везе:

  • Оптичке технологије употребљавају се за пренос података преко инфраструктуре оптичких каблова (dark fiber). У АМРЕС-у су заступљене 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X) и Gigabit Ethernet (1000BASE-X) како у кичми тако и у приступној мрежи. Користе се различите карактеристике оптичких 10 Gigabit Ethernet и Gigabit Ethernet модула, које зависе од дужине оптичке везе и типа оптичког кабла (singlemode и multimode),
  • остале приступне технологије (нпр. xDSL VPN) изведене у сарадњи са неким од локалних телекомуникационих провајдера који врше пренос података од АМРЕС корисника до АМРЕС приступних тачaка.