Особе за контакт са АМРЕС

Сваки АМРЕС корисник именује особу (или више њих) за технички и административни контакт са АМРЕС-ом:

  • технички контакт је особа која ће испред АМРЕС корисника учествовати у техничким аспектима коришћења услуга (на пример, реализацији везе ка АМРЕС-у, конфигурацији уређаја и одржавању мреже у институцији, конфигурацији инфраструктурних ресурса ради увођења одређених услуга и слично)
  • административни контакт је особа која представља АМРЕС корисника у административним аспектима коришћења услуга. Он врши координацију и организацију увођења  АМРЕС услуга. Такође, одговоран је за слање захтева за почетак или престанак коришћења услуга и да се стара да и остали именовани контакти  задужени за комуникацију ефикасно и правовремено реагују на захтеве АМРЕС-а.

Налози за техничке и административне контакте

Ради унификације приступа сервиса намењеним техничким и административни контактима, АМРЕС одржава јединствену базу њихових дигиталних идентитета (налога). Право на овај налог имају особе које су испред институције именоване као технички или административни контакт или особе које су одређене као технички контакт за поједине АМРЕС услуге које институција користи. Налози су искључиво лични и нису намењени за дељење унутар групе администратора.

Тренутно, овај налог се користи за приступ следећим услугама намењеним контактима АМРЕС корисника:

Коришћењем ових налога је такође омогућен приступ услугама у оквиру иАМРЕС федерације, намењених крајњим корисницима.

Уколико немате налог, потребно је да на helpdesk@amres.ac.rs упутите захтев, након чега ћемо вас контактирати.

! Напомена: Ради поједностављења процедуре за добијање налога, у септембру 2012. године извршено је иницијално пребацивање налога техничких контаката АМРЕС који су регистровани на порталу регистра ac.rs домена у базу налога особа за контакт АМРЕС корисника. Ово је урађено само једном и ови налози више нису ни на који начин синхронизовани! Уколико желите да проверите да ли је ваш налог пребачен, можете нас контактирати на  helpdesk@amres.ac.rs.