Права и обавезе

АМРЕС крајњи корисници су све особе које су ученици, студенти, запослени или инострани истраживачи у оквиру институција које су АМРЕС корисници. Право на коришћење услуга без наплате (бесплатно) крајњи корисник остварује преко своје институције, а у складу са  Одлуком о оснивању. Услуге намењене крајњим корисницима и њихови услови коришћења су посебно наведене у секцији за крајње кориснике.

АМРЕС услуге се могу користити искључиво ради остварења циља због којег је АМРЕС основан, а нарочито за потребе научно-истраживачког рада, образовања, науке и културе. Коришћење АМРЕС услуга мора бити у складу са:

За подршку и сва питања у вези са коришћењем АМРЕС услуга, крајњи корисници по правилу контактирају надлежну службу за подршку у својој институцији. Изузетно, за поједине услуге где је то експлицитно наведено, крајњи корисник контактира АМРЕС службу за подршку корисницима.