Helpdesk

Служба за подршку (helpdesk) је примарни контакт за АМРЕС кориснике и АМРЕС крајње кориснике. Helpdesk ради у режиму 24/7 и његова примарна функција је:

  • Пружање информација о АМРЕС услугама;
  • Пријем пријава сигурносних инцидената и проблема у раду АМРЕС инфраструктуре и услуга;
  • Непрекидно надгледање оперативности рада АМРЕС инфраструктуре и услуга;
  • Решавање типичних проблема, cигурносних ицидената и прослеђивање сложенијих проблема инжењерима у АМРЕС;
  • Обавештавање корисника АМРЕС о проблемима у раду АМРЕС инфраструктуре и услуга.

Helpdesk је доступан на:

  • Имејл адреси helpdesk@amres.ac.rs. Обрада пристиглих захтева се врши преко тикетинг система, који обезбеђује најбржу и најефикаснију обраду захтева;
  • У изузетно хитним случајевима или када слање имејла није могуће (нпр. пад везе ка АМРЕС) helpdesk je доступан на телефонском броју 011 7158 954.

Helpdesk служби се по правилу обраћају особе које су именоване као технички контакт АМРЕС корисника.

АМРЕС крајњи корисници се обраћају служби за подршку на својој институцији, која релевантне проблеме прослеђује ка АМРЕС. Изузетак чине услуге које АМРЕС директно пружа крајњим корисницима и за те услуге је АМРЕС експлицитно наведен као примарни контакт за подршку.