О АМРЕС

Јавну информационо-комуникациону установу “Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС” је основала Влада Републике Србије ради изградње, развоја и управљања образовном и научно-истраживачком рачунарском мрежом Републике Србије. Ова мрежа образовним и научно-истраживачким организацијама и другим корисницима обезбеђује приступ и коришћење Интернета и информатичких сервиса у земљи, као и везе са националним и интернационалним мрежама. АМРЕС представља један од најзначајнијих ресурса научно-истраживачког и образовног рада и носилац је развоја информатичког друштва.

Хронологија развоја АМРЕС отпочела je '90-тих година академским умрежавањем неколико већих факултета, што је резултирало стварањем најсавременије рачунарске мреже у Србији, која данас броји преко 300 повезаних научно-истраживачких и образовних институција са више од 150.000 крајњих корисника.

АМРЕС инфраструктура обухвата научно-истраживачку и образовну рачунарску мрежу Републике Србије у функционалном и техничком смислу, спољне везе које је повезују са окружењем (Интернет, GÉANT, остали провајдери итд.) и серверско-рачунарску инфраструктуру. Институције које су АМРЕС корисници су на АМРЕС мрежу доминанто повезане оптичким везама капацитета 1Gb. Кичма АМРЕС мреже реализована је oптичким везама капацитета 1Gb и 10Gb којима је повезано 50 градова у Србији. Кроз повезивање на европску научно-истраживачку и образовну мрежу GÉANT, АМРЕС обезбеђује два Интернет линка - примарни капацитета 10Gb и секундарни капацитета 1Gb.

Осим повезивања на АМРЕС инфраструктуру, АМРЕС својом корисницима нуди и бројне ИТ услуге намењене научно-истраживачкој заједници попут услуга које омогућавају сарадњу, бесплатни бежични приступ на бројним локацијама у Србији итд. Погледајте више о услугама које нуди АМРЕС у оквиру Услуга за институције и Услуга крајње кориснике.