КоБСОН

кobson_logo.pngКоБСОН (Конзорцијум Библиотека Србије за Обједињену Набавку) је услуга коју под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије обезбеђују библиотеке Србије, а која  академској заједници омогућава приступ великом броју страних научних часописа, електронских књига, база сажетака и цитата. Због значаја у унапређењу образовног и научно-истраживачког рада, КоБСОН је изузетно важан јер обезбеђује оптималну набавку научних информација (часописа, књига, база података) за потребе научно-истраживачке заједнице. Путем КоБСОН-а је доступно више од 35000 наслова страних часописа у пуном тексту, преко 90000 наслова књига и неколико индексираних база података (INIS, MathSciNet, Medline, SciFinder, Scopus, SCIndeks, Web of Science). Такође, КоБСОН има за циљ промоцију научног публиковања истраживача који раде у Србији, тако што се прате њихови објављени радови који се реферишу у WoS-у и прати се цитираност тих радова на месечном нивоу.

АМРЕС има ексклузивно право да за своје кориснике обезбеди приступ КоБСОН-у, и то:

! Упозорење: Забрањено је преузимање свих радова из једне свеске часописа (од корице до корице), јер би то могло довести до укидања приступа том сервису целој академској заједници Србије.