DNS hosting

DNS hosting је услуга чувања и одржавања Интернет домена АМРЕС корисника на АМРЕС DNS серверима. Kорисник има могућност хостовања Интернет домена који су искључиво поддомени домена ac.rs и ак.срб за чију регистрацију је надлежан АМРЕС.

У оквиру DNS hosting услуге дефинишу се две подуслуге:

  • Примарни DNS сервер: врши се чување и одржавање Интернет домена на АМРЕС DNS серверима,
  • Секундарни DNS сервер: врши се чување Интернет домена на АМРЕС DNS серверу као редудантна услуга за примарни DNS сервер који је у надлежности АМРЕС корисника.

Заједнички интерес и тежња је да се створе услови за чување и одржавање Интернет домена АМРЕС корисника на примарном DNS серверу који је у надлежности самог корисника. На тај начин би АМРЕС корисник стекао могућност пуне контроле и одговорности за његово одржавање.

АМРЕС корисник који жели да оствари право на DNS hosting услугу мора поднети захтев путем електронске поште на адресу helpdesk@amres.ac.rs. Захтев може поднети само особа за технички контакт задужена за регистрацију Интернет домена.

Захтев треба да садржи следеће информације:

  • име Интернет домена (нпр. ime.ac.rs или име.ак.срб),
  • подаци о А запису (обавезно),
  • подаци о МХ запису као и подаци о било ком другом запису (опционо),
  • уколико АМРЕС корисник користи услугу Секундарни DNS сервер потребно је навести IP адресу DNS сервера који је у надлежности корисника и који служи као редудантан сервер за дати Интернет домен.