Услуга веб-филтрирања

Проксирање веб-саобраћаја у АМРЕС мрежи подразумева да се размена HTTP/HTTPS саобраћаја крајњих корисника са Интернетом обавља посредством АМРЕС прокси уређаја. Прокси уређаји које користи АМРЕС имају могућност филтрирања веб-саобраћаја на основу типа саобраћаја и врсте садржаја који се размењује. У складу са могућностима тих уређаја, АМРЕС је креирао глобалну политику прихватљивог садржаја која важи за све АМРЕС кориснике. Услуга веб-филтрирања је намењена АМРЕС корисницима који желе да креирају сопствену политику прихватљивог садржаја за своје крајње кориснике. Користећи услугу веб-филтрирања, АМРЕС корисници могу дефинисати додатне филтере за веб-саобраћај. Филтери се могу односити на:

  • Протокол – HTTP, HTTPS, FTP, FTP преко HTTP,
  • Категорију садржаја – постоји преко 60 предефинисаних категорија садржаја. Велики број веб-сајтова је смештен у одговарајућу категорију на основу садржаја које нуде крајњим корисницима. Списак и опис свих катеогрија се може пронаћи у оквиру званичне документације произвођача опреме.
  • Веб-апликацију – постоји велики број веб-апликација чији саобраћај прокси уређаји могу препознати и потом блокирати или ограничити,
  • Фајл који се преноси – прокси уређаји могу препознати тип фајла који се преноси преко веб-трансакције и потом га блокирати,
  • Веб-репутацију веб-сајтова – велики број веб-сајтова је оцењен према ризику који представља за крајње кориснике. Могуће је блокирати сајтове чија репутација није задовољавајућа. Провера веб-репутације је омогућена преко посебног портала произвођача опреме.

Уколико се АМРЕС корисник определи за коришћење услуге веб-филтрирања, потребно је именовати особу за технички контакт као овлашћеног представника АМРЕС корисника. Он ће за потребе АМРЕС корисника креирати и одржавати политику прихватљивог садржаја која ће важити само за крајње кориснике тог АМРЕС корисника. У том случају ће преузети и обавезу решавања потенцијалних притужби које крајњи корисници могу упутити услед неслагања са политиком прихватљивог садржаја или услед неправилног рада АМРЕС прокси уређаја. АМРЕС је у сваком тренутку доступан за помоћ и асистенцију приликом решавања притужби.

Особа за технички контакт АМРЕС корисника може пријавити своју институцију на услугу веб-филтрирања слањем имејла АМРЕС хелпдеск служби. У имејлу треба навести име, презиме и контакт податке особе за технички контакт који ће презети улогу креирања политике прихватљивог садржаја. За приступ централном уређају за управљање АМРЕС прокси уређајима користи се АМРЕС налог за техничке и административне контакте.

У оквиру Упутства за коришћење услуге веб-филтрирања могу се пронаћи све информације које се тичу подешавања политике веб-филтрирања на АМРЕС прокси уређају.