CSIRT

CSIRT (Computer Security Incident Response Team) је служба чији је главни задатак да реагује на инциденте везане за безбедност ИKТ инфраструктуре и система. CSIRT служба је састављена од експерата из области безбедности информационих технологија. Мисија АМРЕС CSIRT службе је подизање нивоа безбедности ИКТ инфраструктуре и система, ефикасно решавање конкретних безбедносних инцидената у оквиру мрежа АМРЕС-а и АМРЕС корисника, као и подизање свести о ИКТ безбедности код АМРЕС крајњих корисника.

Остваривање CSIRT мисије спроводиће се кроз следеће правце деловања:

 • Истраживање и решавање конкретних инцидената у оквиру АМРЕС мреже
 • Координација између АМРЕС корисника и помоћ при решавању њихових инцидената
 • Подизање свести о ИКТ безбедности особа за технички контакт АМРЕС корисника и крајњих корисника
 • Сарадња са CSIRT службама европских академских мрежа
 • Праћење развоја и трендова у области ИКТ заштите

Корисници CSIRT службе и границе деловања

Корисници АМРЕС CSIRT службе су:

 • АМРЕС корисници
 • АМРЕС крајњи корисници
 • све особе које пријављују инцидент или кршење правила прихватљивог коришћења АМРЕС мреже, почињене од стране АМРЕС крајњих корисника

АМРЕС CSIRT служба има одговорност да делује у следећим просторима:

 • Домени: *.ac.rs, *.ак.срб
 • Аутономни системи: AS13092, AS13303
 • IPv4 адресни опсег: 147.91.0.0/16, 160.99.0.0/16, 91.187.128.0/19
 • IPv6 адресни опсег: 2001:4170::/32

Уколико се покаже потреба или захтев, CSIRT служба у будућности може проширити своје границе деловања односно услуга и на друге кориснике.

Односи са другим CSIRT службама

Односи са другим CSIRT службама се огледају у следећим примерима:

 • Координација на решавању одређених инцидената у којима су укључени уређаји и/или корисници из граница деловања других CSIRT служби.
 • Размена искустава и информација везаних за ИКТ безбедност и праћење развоја и трендова.
 • Решавање захтева за достављање информација о одређеним корисницима, њиховим активностима, и сл. на захтев представника Министарства унутрашњих послова.