Пријава безбедносних инцидената

АМРЕС корисници могу постати жртве напада са Интернета и у том случају је неопходно да особа за технички контакт АМРЕС корисника пошаље пријаву безбедоносног инцидента АМРЕС CSIRT служби. Веома је важно да пријава садржи што више релевантних података који могу помоћи АМРЕС CSIRT служби у даљем решавању случаја. Из поменутих разлога АМРЕС корисници би требало да користе Формулар за пријаву безбедносног инцидента приликом сваке пријаве.

Попуњену пријаву треба послати на имејл адресу csirt@amres.ac.rs или abuse@amres.ac.rs

Безбедносни инциденти које је могуће пријавити обухватају следеће случајеве:

  • напади на мрежном слоју, одређени мрежни сервис или апликацију
  • скенирање преко мреже
  • напад за онеспособљавање сервиса (енг. DoS – Denial of Service)
  • слање спам порука
  • повреда ауторских права
  • неовлашћени приступ или покушај неовлашћеног приступа
  • деловање вируса, црва или тројанаца
  • неовлашћено коришћење мрежних ресурса или рачунара
  • уметање фишинг (енг. phishing) садржаја
  • повреда правила прихватљивог коришћења