Процедура за прибављање сертификата

Да би АМРЕС корисник могао да захтева дигитални сертификат неопходно је да претходно испуни следеће предуслове:

 • АМРЕС корисник мора имати регистрован домен у оквиру "ac.rs" домена
 • АМРЕС корисник мора бити пријављен је за коришћење TCS услуге и мора имати креиран администраторски налог на централном DigiCert порталу
 • АМРЕС корисник је успешно креирао организацију на DigiCert порталу и комплетирао процедуре валидације организације и валидације домена

Уколико су сву предуслови испуњени, администратори АМРЕС корисника могу преко DigiCert портала захтевати неограничен број серверских и клијентских сертификата за потребе својих сервера и крајњих корисника. Коришћењем TCS услуге, АМРЕС корисници могу прибавити следеће типове сертификата:

 • Серверски сертификати за једно доменско име са валидацијом организације (SSL plus)
 • Серверски сертификат за више доменских имена са валидацијом организације (Multi-Domain SSL)
 • Серверски сертификат за сва поддоменска имена једног домена са валидацијом организације (Wildcard Plus)
 • Серверски сертификат за једно доменско име са проширеном валидацијом (EV SSL Plus)
 • Серверски сертификат за више доменских имена са проширеном валидацијом (EV Multi-Domain)
 • Клијентски сертификат за потписивање (Digital Signature Plus)
 • Клијентски сертификат за енкрипцију (Email Security Plus)
 • Клијентски имејл сертификат за енкрипцију и потписивање (Premium)
 • Сертификат организације за потписивање Adobe докумената (Document Signing – Organization 2000/5000)
 • Сертификат за потписивање програмског кода (Code signing)
 • Сертификат за потписивање програмског кода са проширеном валидацијом (EV Code signing)
 • Грид сертификати (Host/Client/Robot Grid)

Администраторима се препоручује да приликом прибављања сертификата испрате смернице које су дате у Упутству за прибављање TCS сертификата преко DigiCert портала.