Веб-конференције

Веб-конференције омогућавају да се на једноставан начин одрже конференције са удаљеним особама и то коришћењем веб-прегледача на рачунару. Ово је идеалан начин за организацију састанка или предавања, јер је учесницима једино неопходан рачунар са веб-прегледачем, приступ Интернету, слушалице, веб-камера и микрофон.

АМРЕС припрема нови сервис веб-конференција који се може очекивати до краја августа 2018. године.