иАМРЕС Федерација идентитета

iAMRES logo srednji.pngФедерација идентитета значајно поједностављује интер-институционално коришћење веб-сервиса. У оквиру федерације идентитета, корисник поседује један дигитални идентитет (скуп корисничког имена, лозинке и других података о њему) који му обезбеђује матична институција у којој ради или студира. Коришћењем тог дигиталног идентитета, корисник може приступити сервисима који се нуде кроз Федерацију идентитета. У Федерацији идентитета, институције које својим корисницима обезбеђују дигитални идентитет називају се Даваоци идентитета, а институције које нуде ресурсе су Даваоци сервиса.

Даваоци идентитета задужени су за проверу идентитета корисника – аутентификацију и Даваоцу сервиса шаљу унапред договорене податке о кориснику. Давалац сервиса, на основу података о кориснику може да додатно обавља ауторизацију односно доделу права и привилегија које корисник има на том сервису, као и да реализују персонализацију сервиса. Федерација идентитета je за потребе АМРЕС корисника реализована у оквиру иАМРЕС услуге.

 

Како функционише иАМРЕС услуга?

Даваоци идентитета, Даваоци сервиса и иАМРЕС заједно чине Федерацију идентитета. иАМРЕС не складишти податке о корисницима, већ захтев за аутентификацијом прослеђује Даваоцу идентитета на институцији која је корисник АМРЕС и која обавља аутентификацију корисника. Више можете прочитати у оквиру начина рада иАМРЕС услуге.

АМРЕС корисник који жели да користи иАМРЕС услугу може реализивати свој аутентификациони сервер Даваоца идентитета који мора имплементирати SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language) протокол за аутентификацију. 

eduGAIN

eduGAIN је глобална иницијатива за повезивање Федерација Идентитета широм света. Крајњи корисници у оквиру пројекта могу приступити међународним услугама или отворити своје услуге другим међународним истраживачима и сарадницима.

Повезивањем на eduGAIN, ваша институција ће омогућити да:

  • крајњи корисници добијају приступ све већем броју услуга повезаних са међународним федерацијама,
  • ваши студенти учествују у пројектима мобилности,
  • ваши истраживачи могу лако да деле своје апликације, алате и скупове података са својим међународним колегама,
  • истраживачи могу приступити међународним научно-истраживачким пројектима и могућностима за сарадњу које су доступне кроз eduGAIN,
  • eduGAIN пружа једноставан и безбедан приступ који уклања потребу за директном интеграцијом са апликацијама и вишеструким налозима за приступ.

 

иАМРЕС Федерација Идентитета постала је део eduGAIN пројекта. Фише информација о статусу иАМРЕС Федерацијe Идентитета и њених ентитета у оквиру пројекта можете пронаћи на https://technical.edugain.org/status. 

Корисна документа:

Како да моја институција постане корисник иАМРЕС услуге?

иАМРЕС услуга је доступна свим АМРЕС корисницима који желе да учествују било као Давалац идентитета или као Давалац сервиса. АМРЕС је израдио упутства и потребну техничку документацију за имплементацију аутентификационог сервера Даваоца идентитета https://docs.amres.ac.rs/uputstva/shibboleth/shibboleth/.  АМРЕС пружа сву техничку и саветодавну помоћ АМЕРС корисницима, у циљу успешног придруживања иАМРЕС услузи. 

Уколико ваша институција жели да се прикључи иАМРЕС услузи, можете упутити захтев на helpdesk@amres.ac.rs.