Даваоци Идентитета

Аутентификацију крајњих корисника путем иАМРЕС услуге до сада су омогућили:

Београд

  • Рачунарски центар универзитета у Београду
  • Универзитет у Београду - за Еразмус пројекат

Крагујевац

  • Универзитет у Крагујевцу - за запослене

Нови Сад

  • Универзитет у Новом Саду - за студенте и запослене

Даваоци Сервиса

У оквиру иАМРЕС услуге доступне су следеће услуге:

У оквиру eduGAIN пројекта, корисни сервиси за студенте и истраживаче су нпр.: