CSIRT документи

АМРЕС CSIRT служба по потреби издаје документе намењене свим корисницима Академске мреже са смерницама за повећање целокупне безбедности ИКТ система у академском окружењу. Безбедносне препоруке се требају применити у мрежама свих АМРЕС корисника. АМРЕС CSIRT тим препоручује усвајање сличних препорука или одредби у правилник безбедности институција које су АМРЕС корисници. Препоруке безбедности су такође намењене или крајњим корисницима или особама за технички контакт АМРЕС корисника.

  • Препоруке за заштиту и коришћење лозинки – Лозинке представљају важан аспект заштите рачунара и рачунарских мрежа. Оне представљају основну заштиту корисничких налога у различитим сервисима (имејл, приступ рачунару, мрежи, итд). Циљ ових Препорука је да едукује кориснике у избору лозинки, њиховој заштити и фреквенцији њихових промена.
  • Препоруке безбедности мрежних уређаја – Документ дефинише минималне безбедносне захтеве за све мрежне уређаје (рутере и свичеве) који су повезани на АМРЕС инфраструктуру. Такође, наведени су примери конфигурације мрежних уређаја за конкретне безбедносне захтеве у Препорукама са синтаксом Cisco конфигурационих команди. Препоруке би требало применити на све мрежне уређаје који се користе у продукционој мрежи АМРЕС корисника.
  • Препоруке безбедности мрежних сервиса – Документ треба да дефинише препоруке заштите и безбедности мрежних инфраструктурних сервиса који треба да обезбеде сигурно функционисање рачунарске мреже. У документу су обрађени сервис за логовање системских порука (Syslog), сервис за синхронизацију времена (NTP) и сервис за надгледање и управљање уређајима (SNMP).