Академска мрежа Републике Србије је извршила унапређење капацитета преноса података АМРЕС линкова на релацијама Инђија – Рума, Рума – Сремска Митровица, Сремска Митровица – Шабац, са досадашњих 1Gbps на 10Gbps.  Ово унапређење ће допринети повећању доступности и квалитета рада АМРЕС ИКТ инфраструктуре и сервиса за АМРЕС кориснике повезане на приступне тачке у Руми, Сремској Митровици, Шиду, Шапцу и Лозници, као и за све кориснике Академске и истраживачке мреже Републике Српске (САРНЕТ).