Username Password Remember me Lost Password?
 
Home arrow User services arrow eLearning
eLearning

eLearning servis ima za cilj modernizaciju nastave na fakultetima korišćenjem različitih računarsko-komunikacionih tehnologija.

Servis se bazira na MOODLE platformi, na računaru visokih performansi i namenjen je nastavnicima i saradnicima koji žele da eLearning tehnologiju primene u nastavi, a za to još uvek nemaju uslove na svojim matičnim fakultetima.

Pri realizaciji ovog servisa, sprovodimo sledeće aktivnosti:

  • održavanje pune on-line funkcionalnosti eLearning servera,
  • monitoring rada servera,
  • zaštita servera od potencijalnih napada,
  • neprekidni izvor napajanja servera sa vremenom autonomije od 30 minuta,
  • redovan back-up podataka,
  • promocija e-Learning tehnologija kod fakulteta i pojedinačnih nastavnika,
  • obuka i podrška za nastavnike i saradnike fakulteta Univerziteta u Beogradu,
  • pomoć pojedinačnim fakultetima na uspostavljanju i održavanju eLearning portala za svoje potrebe.
Detalje možete pogledati na adresi elearning.amres.ac.rs.